Американските клас разрушител 1934-45: преди войната класове