JAV eskadriniai Minininkai 1934-45: prieškario klases