ΜΑΣ Αμφίβια Άρματα του β ' Παγκοσμίου Πολέμου - ΝΈΑ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΉ 192

Osprey Publishing

Ref

New Vanguard 192

ISBN9781849086363
Author
IllustratorHenry Morshead

The advent of combined arms operations in World War II created the need for specialized armored vehicles. In the case of amphibious attacks, the issue arose of how best to land tanks on a beach. Although a variety of specialized landing craft were developed, the Dieppe raid in 1942 encouraged the development of tanks that could be deployed from further off-shore to limit the vulnerability of the LCT craft. The deep-wading equipment that they developed was first used during Operation Husky on Sicily in July 1943, and subsequently for Operations Avalanche (Salerno, September 1943), Shingle (Anzio, January 1944) and Overlord (Normandy, June 1944). The US-manufactured DD tanks were used during Overlord by both US and British forces, and again in 1945 during the Rhine crossings. Initially, developments in the Pacific Theater were separate from those in Europe. The Marines learned from the Tarawa landings in 1943 that unprepared tanks could not be safely landed even in shallow water. DD tanks were never seriously considered for the Pacific, so other solutions were sought. A detailed study of specialized US amphibious tanks, this is a title that will appeal to those interested in both Pacific and European Theaters, modellers and collectors.

Πηγή: Osprey Publishing

Wait, Searching NEW VANGUARD 192 for you…
ΜΑΣ Αμφίβια Άρματα του β ' Παγκοσμίου Πολέμου - ΝΈΑ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΉ 192
ΜΑΣ Αμφίβια Άρματα του β ' Παγκοσμίου Πολέμου – ΝΈΑ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΉ 192
Wait, Searching US Amphibious Tanks for you…

Μπορείτε να δείτε επίσης :

Find items about "Amphibious tanks" on AliExpress:
remote control δεξαμενή 24883a RC Raido Control Wireless 4WD Pershing Battle Amphibious Δεξαμενή 360 degree rotation rc toy model gifts
HD 2.4G RC Amphibious Stunt Tumbling Δεξαμενή Δεξαμενή Double-Sided Car Electric Toys New Year Gift for Children - Red/Blue/Green
Water Land Amphibious Remote Control Δεξαμενή Ship Charging Launch Target Folding Crawling 360° Rotation Flashing Light

Views : 491

Τα σχόλια είναι κλειστά.