Месершмит BF109F-4 пътеки/R1 ограничено издание - Хасагава 09980