SEXTON Šoko sacristan!
Nors antrojo pasaulinio karo metu britų armija iš tikrųjų nebuvo šarvuotų ginklų priešakyje, ji nepadarė vertingų išvadų iš savo ankstyvųjų eksperimentų prieš Panzer-Divisionen. Vienas iš jų, kuris yra ypač akivaizdus Šiaurės Afrikoje, yra tai, kad vokiečiai naudoja vikšrinius savaeigius artilerijos gabalus, kad lydėtų savo mechanizuotas formacijas. Savaeigės transporto priemonės, tokios kaip sIG33 ant pailgos Panzer II važiuoklės arba leFH18 pistoletas Lotaringijoje, vis dar yra tik improvizacijos, kurios vis dėlto atskleidžia daug žadančias evoliucines galimybes. Koncepcija, kuri domina Didžiosios Britanijos valdžios institucijas.
Tęsti svarstymą