88 мм Противовъздушни 18/36/37/41 and PaK 43 1936-45 - NEW VANGUARD 46