Σοβιετική KV-85 Βαρύ Δεξαμενή - ο Σαλπιγκτής 01569