Το οπλοστάσιο των όπλων 005 - θωρακισμένο αυτοκίνητο αναγνωρίσεων