Το M901 ITV (Improved TOW Vehicle) είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες Στρατού θωρακισμένο όχημα εισήχθη σε υπηρεσία το 1979
Συνεχίστε την ανάγνωση