Βιβλίο – Βρετανικά Βαριά Καταδρομικά 1939-45 – ΝΕΑ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΉ 190
Συνεχίστε την ανάγνωση

Livre Imperial Japanese Navy Heavy Cruisers 1941–45 – NEW VANGUARD 176
Συνεχίστε την ανάγνωση