Μοντέλο – Polski FIAT 508/III Λάζικ πρώιμη έκδοση – 72007 IBG
Η Polski FIAT 508 τζιπ είναι μια στρατιωτική έκδοση που προέρχεται από το Fiat 508
Συνεχίστε την ανάγνωση