Livre – Revue Panzer 38 och 35t – AFV Vapen 22
Den Panzer 38(t) (som betydde : "bepansrade stridsfordon tjeckoslovakiska, modell 1938 ") var namnet som gavs av Tyskarna till en tank av den tjeckoslovakiska tillverkas i fabriker tankar Skoda som de hade lagt på deras krigsindustri under år 1939, innan utbrottet av confit. Det namn som gavs honom av den tjeckiska armén var LT vz. 38.
Detta bepansrade stridsfordon ritades av den Tjeckoslovakiska från 1935. Han har haft framgång på export, med 50 tankar exporteras till Iran, 24 till Schweiz och hela Peru. Den tjeckoslovakiska armén för 150, men de är inte trätt i tjänst innan ockupationen av landet av Tyskland 1939. De tyska ockupanterna beställde den fortsatta produktionen mellan 1938 och 1942. Totalt, när produktionen upphörde i juni 1942, 1411 Panzer 38(t) (modeller A-G) tillverkades.
Fortsätt läsa