Втората световна война немски автомобил или мотоциклет от KS-750 с кош - Лъв рев LR3508

Оформление на Втората световна война немски Zundapp КЅ-750 с кош – Лъв рев LR3508
Продължи да четеш