The BRDM-2 (Boyevaya Razvedyvatelnaya Dozornaya Mashina, Боевая Разведывательная Дозорная Машина, literally “Combat Reconnaissance/Patrol Vehicle”) is an amphibious armoured patrol car used by Russia and the former Soviet Union
Продължи да четеш

Броня автомобили Daimler е бил успешен британски броневиком Втората световна война, която продължава да работи в 1950-те години
Продължи да четеш